Volgen

Betere bezorging van uw e-mails via ProMail door automatische authenticatie

Door de massa's spam die wereldwijd worden verstuurd, worden spamfilters steeds strenger. Ook volledig legitieme nieuwsbrieven lopen daardoor een hoger risico dat ze de ontvanger niet bereiken. WebGenerator ProMail beperkt dat risico op allerlei manieren tot het minimum. Per 19 maart 2012 wordt hier een extra voorziening aan toegevoegd: alle e-mails die u via ProMail verzendt, zullen vanaf die datum automatisch worden "geauthenticeerd".

Wat is "authenticatie"?

Als u met ProMail een nieuwsbrief verstuurt, kunt u zelf het afzenderadres invullen, bijvoorbeeld: info@uwbedrijfsnaam.nl. Dit is ook het adres dat ontvangers van de nieuwsbrief in het afzenderveld zullen zien staan.

In werkelijkheid wordt de nieuwsbrief echter niet vanaf uw eigen mailserver verzonden, maar vanaf de krachtige ProMail-servers. Sommige spamfilters kunnen dat als een probleem zien. Om dit te voorkomen wordt "authenticatie" toegepast. Hiermee wordt als het ware tegen spamfilters verteld dat onze ProMail-servers toestemming hebben om uw e-mail adres als afzender te gebruiken voor de verzending van e-mails.

Wat zult u ervan merken?

In het gebruik van ProMail merkt u hier niets van. Bij het aanmaken van een nieuwe e-mailnieuwsbrief kunt u nog steeds zelf een zelfgekozen afzendernaam en afzenderadres invullen, zoals weergeven in onderstaand voorbeeld:

afzender-adres-promail-instellen.jpg 

Wat zullen uw nieuwsbrieflezers ervan merken?

In de meeste gevallen merken de lezers van uw nieuwsbrief er helemaal niets van: in de e-mail die zij ontvangen zien zij in het afzenderveld alleen wat u als afzendernaam en -adres heeft ingevuld.

In sommige gevallen kan daar echter iets extra's bij komen te staan. De ontvanger ziet dan bijvoorbeeld (voortbordurend op bovenstaand voorbeeld):

Van: Jan Jansen, Voorbeeldbedrijf BV [jan.jansen@voorbeeldbedrijf.nl] via cmail3.com

Of:

Van: cm.qtdkylrlj.y@cmail3.com namens Jan Jansen, Voorbeeldbedrijf BV [jan.jansen@voorbeeldbedrijf.nl]

Uw eigen afzendernaam en -adres blijven dus nog steeds prominent zichtbaar, maar soms (en dat is afhankelijk van het e-mailprogramma van de ontvanger) wordt er een extra adres bij getoond. Dit is het "echte" adres van de ProMail-server. Hiervoor worden neutrale adressen gebruikt die niet naar naar WebGenerator te herleiden zijn. Als ontvangers via "Reply" reageren op uw nieuwsbrief, gaan die reacties nog steeds naar uw eigen afzenderadres of het reply-adres dat u in ProMail heeft ingevuld.

In de praktijk heeft de (eventuele) extra informatie in het afzenderveld geen negatieve invloed op hoe lezers uw nieuwsbrief ervaren, te meer omdat steeds meer toonaangevende e-mail marketing oplossingen gebruik maken van deze techniek. Bovendien zullen niet alle ontvangers die extra informatie zien: dit is zoals gezegd afhankelijk van het e-mail programma van de ontvanger. Het is dus al met al een kleine concessie voor een sterke verbetering in de bezorging van uw e-mail nieuwsbrieven.

Kan het ook anders?

Wilt u toch persé voorkomen dat sommige ontvangers extra informatie in het afzenderveld zien staan, dan zijn er de volgende opties:

Optie A: geen authenticatie
Wij kunnen de authenticatie voor u uitschakelen. Wij wijzen u erop dat daarmee het risico stijgt dat uw e-mails niet aankomen en raden deze optie dan ook ten zeerste af. 

Optie B: zelf authenticatie op uw domein instellen
Wij leveren u codes aan die u moet (laten) opnemen in de DNS-instellingen van uw domein (d.w.z.: het domein dat u gebruikt voor het afzenderadres van uw e-mailnieuwsbrieven). Dit dient u te regelen via de partij waar u uw domein heeft geregistreerd. Bij sommige partijen kunt u dit zelf (*) doen in een online beheeromgeving, in andere gevallen dient u hiertoe een verzoek in te dienen bij de domeinregistrant. Dit dient met zorg te gebeuren: raadpleeg dus bij twijfel altijd uw domeinregistrant.

(*) WebGenerator kan u hierbij helaas niet direct helpen, omdat wij onze medewerkers i.v.m. aansprakelijkheidsissues niet toestaan om in te loggen op beheeromgevingen van derde partijen.

Indien u van optie A of B gebruik wilt maken, kunt u dat aan ons laten weten door een helpdesk-ticket aan te maken of door een e-mail te sturen naar helpdesk@webgenerator.nl.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen