Volgen

Hoe werkt een domeinverwijzing?

Als WebGenerator uw website bouwt, doen we dat in aanvang op een tijdelijk "werkadres" waar u de voortgang kunt volgen en de website (via ons CMS) zelf met inhoud kunt vullen. Als de website helemaal klaar is, zal deze op het definitieve domein beschikbaar moeten komen.
 
Hoe dit gebeurt is afhankelijk van waar uw domein in beheer is: bij een derde partij of bij WebGenerator. Als uw domein bij WebGenerator in beheer is, draagt WebGenerator uiteraard zorg voor een en ander.
 
Als uw domein echter in beheer is bij een derde partij (in de meeste gevallen een internet service provider), dient u er zorg voor te dragen dat er een domeinverwijzing wordt gerealiseerd. Ook dient er een en ander te worden afgestemd met WebGenerator.
 
Hoewel dit alles niet echt ingewikkeld is, begrijpen wij dat dit soort zaken voor u geen dagelijkse kost zijn. Daarom zetten wij hieronder de stappen op een rij.
 • Stap 1: u ontvangt het IP-adres van onze webserver
  Op het moment dat uw website "live" mag, verstrekken wij u het zogeheten IP-adres van onze webserver.
 • Stap 2: u of uw domeinprovider stelt het domein in naar onze webserver
  Via de DNS-instellingen van uw domein dient u het A-record van uw domein in te (laten) stellen naar het verstrekte IP-adres. Mogelijk dient u hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen bij uw domeinprovider. Andere domeinproviders stellen hun klanten een online beheeromgeving ter beschikking, zodat u de verwijzing zelf in kunt stellen.

  Als u het zelf kunt doen...
  Hoewel beheeromgevingen per domeinprovider kunnen verschillen, zult u in het algemeen een soort scherm met velden te zien krijgen waar u de volgende zaken kunt instellen:
   
  domeininstelling.gif
   
  • De gegevens "Naam" en "Type" staan waarschijnlijk al ingevuld en kunt u ongewijzigd laten.
  • Bij "Data" voert u het door ons doorgegeven IP-adres door. Let op: NIET het hierboven getoonde IP-adres, dat is fictief.
  • De vierde kolom "Aux" kunt u leeg laten.
   
  U zult waarschijnlijk meer rijen met invulvelden te zien krijgen. Die dienen o.a. voor emailinstellingen op uw domein. Hier dient u niets aan te veranderen
   
  NB: U ziet dat u twee rijen gegevens dient in te vullen. Veel internetgebruikers typen namelijk website-adressen in zonder www. Dus bijvoorbeeld: http://webgenerator.nl in plaats van http://www.webgenerator.nl. Zorg er daarom voor dat ook deze variant goed staat ingesteld.

  Als u domeinprovider het voor u moet doen...
  In sommige gevallen moet de domeinverwijzing door de domeinprovider worden doorgevoerd en moet u daartoe het verzoek indienen. U kunt daarvoor het volgende standaard tekstje gebruiken:

  Onderwerp: Aanpassing DNS A-records {UWDOMEIN.XX}
   
  In verband een vernieuwing van onze website verzoeken wij u de A-records voor {http://UWDOMEIN.XX} en {http://www.UWDOMEIN.XX} in te stellen naar het volgende IP-adres: {ONS IP-ADRES}. Graag ontvangen wij een bevestiging wanneer u deze aanpassing heeft doorgevoerd.

  Vul op de gevraagde plaatsen uw domein in (in de tekst dus 1x met en 1x zonder www, en iets verderop het IP-adres dat wij aan u verstrekken.     
 • Stap 3: u geeft ons een seintje dat de instelling is uitgevoerd
  Zodra de verwijzing is ingesteld, dient u (of uw internet service provider) WebGenerator in te lichten dat dit is gebeurd. Dit in verband met enkele standaard controles die wij hierna moeten uitvoeren om er voor te zorgen dat de website volledig goed functioneert op het domein.

Goed om te weten en om rekening mee te houden:

 • Hou rekening met de handelingssnelheid van uw provider
  De meeste internet service providers werken vlot en klantvriendelijk mee aan domeinverwijzingen. Toch is het raadzaam om vooraf bij uw internet service provider te informeren hoe u een verwijzingsverzoek moet indienen (schriftelijk? per e-mail?) en hoe lang het duurt voordat zo'n verzoek in behandeling wordt genomen.
 • Hou rekening met een technische verwerkingstijd van maximaal 48 uur
  Hoewel het instellen van een domeinverwijzing een handeling van hooguit enkele minuten is, kan het tot maximaal 48 uur duren voordat een ingestelde domeinverwijzing ook daadwerkelijk actief is en voordat uw nieuwe site op het gewenste domein zichtbaar wordt. Dit is een technisch gegeven en ligt buiten de invloed van zowel uw internet service provider als WebGenerator. In de praktijk gaat het meestal veel sneller, maar het is verstand toch rekening te houden met die maximale verwerkingstijd.
 • Wat te doen bij gebruik van meerdere domeinnamen voor dezelfde site
  Heeft u meerdere domeinnamen die naar dezelfde site gaan verwijzen, dan is het het beste om één domein (uw "hoofddomein") naar ons IP-adres te laten verwijzen, en alle andere domeinen naar het hoofddomein door te laten verwijzen.
 • Email adressen
  Wilt u ook email adressen gaan gebruiken met het domein in kwestie, dan zult u dit ook bij de domeinprovider moeten regelen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen